Package

samplePackage

พิธีหมั้น
9,500
ช่างภาพหลัก 1 ท่าน
ช่างภาพแคนดิต 1 ท่าน
ผู้ช่วย 1-2 ท่าน
ไฟให้ความสว่างในงาน
-
ถ่ายรูปไม่จำกัดจำนวน ให้ทุกภาพไม่มีคิดเพิ่มครับ
แต่งภาพปรับสีทุกภาพ
ส่งภาพด้วย usb flash drive ในกล่องไม้พิมพ์ลาย
จัดส่งผ่าน EMS
 
*มัดจำล่วงหน้า 2,500 บาท
งานเลี้ยงเย็น
12,500
ช่างภาพหลัก 1 ท่าน
ช่างภาพแคนดิต 1 ท่าน
ผู้ช่วย 1-2 ท่าน
ไฟให้ความสว่างในงาน
-
ถ่ายรูปไม่จำกัดจำนวน ให้ทุกภาพไม่มีคิดเพิ่มครับ
แต่งภาพปรับสีทุกภาพ
ส่งภาพด้วย usb flash drive ในกล่องไม้พิมพ์ลาย
จัดส่งผ่าน EMS
 
*มัดจำล่วงหน้า 2,500 บาท
พิธีหมั้น+งานเลี้ยงเย็น
18,500
ช่างภาพหลัก 1 ท่าน
ช่างภาพแคนดิต 1 ท่าน
ผู้ช่วย 1-2 ท่าน
ไฟให้ความสว่างในงาน
-
ถ่ายรูปไม่จำกัดจำนวน ให้ทุกภาพไม่มีคิดเพิ่มครับ
แต่งภาพปรับสีทุกภาพ
ส่งภาพด้วย usb flash drive ในกล่องไม้พิมพ์ลาย
จัดส่งผ่าน EMS
 
*มัดจำล่วงหน้า 4,500 บาท
pre-wedding
8,000
ช่างภาพหลัก 1 ท่าน
-
ผู้ช่วย 1-2 ท่าน
-
กรอบรูปสำหรับหน้างานแต่ง
ถ่ายรูปไม่จำกัดจำนวน ให้ทุกภาพไม่มีคิดเพิ่มครับ
แต่งภาพปรับสีทุกภาพ
ส่งภาพด้วย usb flash drive ในกล่องไม้พิมพ์ลาย
จัดส่งผ่าน EMS
 
*มัดจำล่วงหน้า 2,500 บาท
pre-wedding+พิธีหมั้น+งานเลี้ยงเย็น
24,500
ช่างภาพหลัก 1 ท่าน
ช่างภาพแคนดิต 1 ท่าน
ผู้ช่วย 1-2 ท่าน
ไฟให้ความสว่างในงาน
กรอบรูปสำหรับหน้างานแต่ง
ถ่ายรูปไม่จำกัดจำนวน ให้ทุกภาพไม่มีคิดเพิ่มครับ
แต่งภาพปรับสีทุกภาพ
ส่งภาพด้วย usb flash drive ในกล่องไม้พิมพ์ลาย
จัดส่งผ่าน EMS
 
*มัดจำล่วงหน้า 5,500 บาท